Τρίτη, 24 Ιουλίου 2012

Wednesday 25/7/12

  16.30 ADVANCED

21 -18- 15-12-9-6-3

Snatch
TTB
Thrusters
Push Ups HR

30 DU in every round

WOD @17.30 

100 DU

80 Goblet  Squat

60 HPDL

40 DL

20 Pull Ups

10 Box Jumps

in every round 20 Sit Ups

Δεν υπάρχουν σχόλια: