Τετάρτη, 29 Φεβρουαρίου 2012

Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2012

Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2012

Wednesday 22/2/12

Το μάθημα της Τετάρτης μεταφέρεται στις 17.30μ.μ. και θα ισχύσει από αύριο 22/2/12.

WOD:

6 Rounds for time of :

Squat : 80-64-50-32-16-8
KB swings 40-32-25-16-8-4
Burpees  20-16-12-8-4-2

Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2012

Tuesday 21/2/12

Technique :  THRUSTER

VIRTUAL FRAN:


3 ROUNDS FOR TIME OF: ( NO rest between ROUNDS!!!)

21 Thrusters
21 Pull Ups
15 Thrusters
15 Pull Ups
9 Thrusters
9 Pull Ups
( 1st ROUND)


21 Thrusters
21 Pull Ups
15 Thrusters
15 Pull Ups
9 Thrusters
9 Pull Ups
( 2nd ROUND)21 Thrusters
21 Pull Ups
15 Thrusters
15 Pull Ups
9 Thrusters
9 Pull Ups
(3rd ROUND)