Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2012

Friday 20/7/12

5 Rounds for time of

10 m Bear Crawl
10m Burpees Broad Jump
25 Pull Ups
400m Run

When time is starting to enter the wod complete 200 Double Unders

Δεν υπάρχουν σχόλια: