Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2012

Thursday 19/7/12

ADVANCED:

21 OHS
21 Box JUmps
50 DU
15 OHS
15box Jumps
50 DU
9 OHS
9 Box Jumps
50 DU
FOR TIME

WOD :

20 min AMRAP of :

5 Burpees Pull Ups
10 Lunges OH
15 HPDL

Δεν υπάρχουν σχόλια: