Τρίτη, 17 Ιουλίου 2012

Wednesday 18/7/12

WOD:

50 Push Ups
50 DU
50 Power Clean

40 Push Ups
40 DU
40 Power Clean

30 Push Ups
30 DU
30 Power Clean

20 Push Ups
20 DU
20 Power Clean

10 Push Ups
10 DU
10 Power clean 


Δεν υπάρχουν σχόλια: