Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2016

Friday 12/2/16

Level 1&2 : (modified as needed)

 5 Rounds for time of : 

400m Run
28 oh lunges @40/25kg 
10 Db Snatch @20/32kg
7 Muscle ups 

Δεν υπάρχουν σχόλια: