Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2016

Friday 19/2/16


LEVEL 1: 
A. 3X 
12-15 X UNBROKEN KIPPING PULL UPS
12-20X PISTOLS
15-50 UNBROKEN DOUBLE UNDERS

B. 
For time:
400m Run 
10 Thrusters @40kg/30-25kg
30kcal row 
20 push press @40kg
50DU 
30 clean & jerk @35/25kg
Time cap 20mins 

C. 4x 
Dl x 8 @65%
45secs rest
LSitX 40secs
45secs rest
Strict TTB x 10 
45secs rest

LEVEL 2 :

A. 3x 
Strict pull ups x 5-10
Unbroken DU x 20-50
OH walking Lunges x 10 @40-45/30kg 

B. For time:
10 DL @100/70kg
15 TTB
20 Thrusters @ 16/12kg KB
15 TTB 
30 wall balls 
15 TTB
40 alt kb snatch @16/12kg
15 TTB
time cap: 18mins

D. 4x 25sit ups 
4x 60secs plank
Δεν υπάρχουν σχόλια: